[Video] Kiểm tra độ bền Samsung Galaxy S7

Tổng hợp

03/03/2016 17:06:18

Samsung Galaxy S7 vừa được ra mắt tại Việt Nam cách đây ít phút. Qua những màn kiểm tra độ bền, có thể thấy Galaxy S7 vượt qua các thử thách một cách "ngon lành".

Video Samsung Galaxy S7 sống sót khi bị luộc chung với iPhone 6S

Video thử dao và búa với Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 vượt qua màn test bẻ cong