[Infographics] COVID-19 khiến bất bình đẳng trên thế giới thêm tồi tệ

Theo Vietnam+

13/08/2020 14:13:11

Dù có những dấu hiệu tích cực, tình trạng bất bình đẳng trên thế giới vẫn còn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 khiến bất bình đẳng thêm tồi tệ.

[Infographics] COVID-19 khiến bất bình đẳng trên thế giới thêm tồi tệ