Hàn Quốc cung cấp WiFi miễn phí trên các tuyến xe buýt

Theo Tạp chí CNTT

08/05/2019 14:53:50

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin, Truyền thông (CNTT-TT) Hàn Quốc đã công bố sẽ cung cấp các dịch vụ WiFi miễn phí trên 4.200 xe buýt công cộng hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Trong nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và giảm chi phí viễn thông, Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc sẽ cung cấp 100 Gigabyte dữ liệu cho mỗi xe buýt công cộng/tháng. Xe buýt có dịch vụ WiFi sẽ được dán nhãn do Bộ Khoa học và CNTT-TT phát hành để người dân có thể dễ dàng nhận biết.

Hiện tại, các dịch vụ WiFi công cộng được cung cấp tại 13.000 khu vực được chỉ định trên toàn quốc, như các trung tâm cộng đồng và các chợ truyền thống.

Tuy nhiên, theo Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc, nhu cầu về dịch vụ này ngày càng được mở rộng sang lĩnh vực giao thông công cộng, để giúp người dùng có thể sử dụng mạng ngay cả khi đang di chuyển.

Theo Kế hoạch đặt ra, ban đầu sẽ triển khai các dịch vụ WiFi công cộng miễn phí cho 4.200 xe buýt thành phố trong tháng 5 và mở rộng thêm cho 19.800 xe buýt vào nửa cuối năm nay.

Mặc dù, Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc sẽ giám sát chất lượng và tính bảo mật của các dịch vụ WiFi công cộng, Bộ này cũng cảnh báo người dân không nên thực hiện các giao dịch tài chính hoặc tiết lộ thông tin cá nhân trong khi sử dụng các mạng WiFi này.

Từ khóa : hàn quốc, wifi miễn phí,