Samsung đã khai trương trung tâm AI mới ở Toronto, Canada

NA

09/09/2018 10:33:53

Ngày 24/5, Samsung đã khai trương trung tâm AI mới ở Toronto, Canada.

Trước đó, một trung tâm AI của Samsung đã được mở tại Cambridge (22/5), và ngày 29/5, trung tâm AI thứ ba cũng được khai trương ở Moskva. Tất cả các trung tâm này đều đã và đang làm việc để phát triển các dịch vụ thông minh nhân tạo cho Samsung trong thời gian tới.

Samsung Electronics đang phát triển các công nghệ cơ bản trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm tích hợp AI trong nhận dạng giọng nói và hình ảnh, robot, công nghệ học máy và phân tích dữ liệu...