Twitter nghiên cứu khả năng ứng dụng blockchain vào hoạt động công ty

Theo Công Luận

07/09/2018 14:32:35

Jack Dorsey - Giám đốc điều hành của Twitter cho biết trước Ủy ban Quốc hội ngày 5/9 rằng công ty đang khai thác công nghệ blockchain cho ứng dụng tiềm năng.

Dorsey đã trả lời các câu hỏi trong một buổi điều trần về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Twitter được tổ chức tại Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hoa Kỳ.

Doris Matsui - đại diện từ California đã hỏi CEO của Twitter về những ứng dụng tiềm năng mà công nghệ blockchain có thể mang lại cho công ty. Dorsey trả lời rằng blockchain có thể được sử dụng để sàng lọc những thông tin sai lệch và lừa đảo, ông nêu rõ: "Blockchain là một trong những thứ mà tôi nghĩ có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là sự phân tán đáng tin cậy và khả năng thực hiện sự phân tán đó […] Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu cách thức làm thế nào có thể áp dụng công nghệ này vào các vấn đề chúng tôi đang đối mặt trên Twitter, hiện những chuyên gia trong công ty vẫn đang nghĩ về điều này".