Google Fit cập nhật thông tin Covid-19 từ WHO

Theo SlashGear/PCW

07/04/2020 17:51:03

Bản cập nhật mới nhất cho Google Fit có thể biến thiết bị Android Wear cũ của người dùng thành thiết bị theo dõi tập thể dục.

Theo SlashGear, điều này có được nhờ sự hợp tác của Google với Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để kết hợp các hệ thống như Move Minutes và Heart Points. Thiết kế lại phát hành trong tuần này cũng nhấn mạnh khả năng đếm số bước.

Move Minutes về cơ bản đã được thay thế cho phần Steps trong Google Fit thông qua bản cập nhật mới nhất này. Nó cho phép người dùng theo dõi các bước để sử dụng trong các ứng dụng khác hoặc ghi lại và lưu giữ hồ sơ cá nhân của họ bên ngoài hệ sinh thái ứng dụng. Hệ thống có giao diện thân thiện, không chỉ cho giao diện người dùng và điều khiển mà còn bao gồm các hoạt động lấy dữ liệu bằng cách theo dõi chuyển động và sử dụng dữ liệu đó theo bất kỳ cách nào họ thấy phù hợp.

Bản cập nhật mới nhất cũng mang đến những điều chỉnh và thông tin về đại dịch toàn cầu Covid-19 hiện tại. Cảnh báo “See important information from the World Health Organization on how to reduce the risk of catching and spreading infections like the new coronavirus” hiển thị sẽ cung cấp các cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh từ dữ liệu của WHO kể từ ngày 6/4/2020. Bản cập nhật cũng mang đến những lễ kỷ niệm mới và thú vị với các điểm hoàn tất mục tiêu hằng ngày của mọi người.

Nếu người dùng chưa cung cấp các thông tin, họ sẽ bắt đầu thiết lập Google Fit với một vài màn hình nhập thông tin cơ bản dựa trên số liệu thống kê của mọi người trước khi dữ liệu được cập nhật theo thời gian. Bản cập nhật của ứng dụng có thể truy cập trên Google Play Store hoặc Apple App Store.