Vietcombank ngừng cung cấp dịch vụ tiền gửi trực tuyến cho cá nhân người nước ngoài

P.V

08/07/2019 10:09:49

Vietcombank vừa phát thông báo thay đổi tính năng sản phẩm tiền gửi trực tuyến với các cá nhân nước ngoài.

Theo đó, từ 5/7, ngân hàng tạm dừng cung cấp sản phẩm tiền gửi trực tuyến trên các kênh VCB-iB@nking và VCB-MobileB@nking đối với khách hàng cá nhân người nước ngoài. Các khách hàng nhóm này có thể tiếp tục thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc.

VCB cho biết sẽ tiếp tục duy trì tài khoản đến ngày đến hạn đối với các tài khoản tiền gửi trực tuyến của khách hàng cá nhân nước ngoài mở trước ngày 5/7.

Tại ngày đến hạn, ngân hàng sẽ thực hiện đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến, chuyển gốc và lãi vào tài khoản thanh toán bằng Việt Nam đồng (VND) của khách hàng.

Trường hợp khách hàng không có tài khoản thanh toán bằng VND hoặc tất cả các tài khoản thanh toán bằng VND của khách hàng bị khóa/khóa chiều ghi có, tại thời điểm đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến, toàn bộ số dư gốc và lãi trên tài khoản tiền gửi trực tuyến của khách hàng sẽ được Vietcombank giữ hộ, không tiếp tục sinh lãi.