Canada: Ngân hàng TD Bank xem xét dùng blockchain công khai để theo dõi tài sản

Theo Ictnews

03/04/2018 09:43:43

Lợi thế của sổ cái dựa trên blockchain công khai là cho phép bất cứ ai trong cộng đồng cũng xem lại nội dung của sổ cái và xác minh quyền sở hữu

Một trong những ngân hàng lớn nhất của Canada có thể đang xem xét việc sử dụng một blockchain công khai để theo dõi tài sản số.

Trong một hồ sơ đơn xin cấp bằng sáng chế được công bố vào Thứ Năm tuần trước, TD Bank đã phác thảo cách sử dụng một sổ cái phân tán công khai để giúp các máy tính ở điểm bán hàng theo dõi các giao dịch. Trong lược đồ này, máy tính sẽ tạo ra các khối dữ liệu trong đó thông tin về các tài sản đang được bán, giá trị của chúng trong một đơn vị tiền tệ và các giao dịch sẽ được lưu trữ.

Được đệ trình vào tháng 9/2016, không rõ liệu ngân hàng đã theo đuổi ý tưởng này xa hơn những gì mà hồ sơ đăng ký hay không. Tuy nhiên, đây là một dấu hiệu đáng quan tâm chú ý, vì blockchain ngân hàng lớn hoạt động thường bị hạn chế trong các sổ cái riêng hoặc quyền được phép (mặc dù có thể thay đổi).

Điều đó nói rằng việc nộp hồ sơ mang lại những lời khen ngợi rộng rãi cho các blockchains công khai, trong đó bất kỳ cá nhân nào chạy phần mềm có thể phê duyệt các giao dịch thành công.

"Một lợi thế của sổ cái dựa trên chuỗi khối là tính chất công khai của kiến trúc chuỗi khối cho phép bất cứ ai trong cộng đồng cũng xem lại nội dung của sổ cái và xác minh quyền sở hữu", trong hồ sơ khẳng định.

Xa hơn nữa, sổ cái đó sẽ cho phép bất cứ ai kiểm chứng rằng một giao dịch xảy ra, khi sử dụng một nền tảng phi tập trung làm tăng sự dư thừa, do đó "giảm thiểu rủi ro làm sai lệch sổ cái".

Ở đâu, bằng sáng chế cũng nhận xét về tốc độ chậm hơn của hệ thống như vậy, cho thấy TD Bank có thể trở nên quen với các thuộc tính của các hệ thống blockchain mà các tổ chức khác đã ứng xử như là những hạn chế.