Ngân hàng cần tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm thẻ

Theo TNO

01/06/2017 10:29:34

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các ngân hàng tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm thẻ.

Theo báo cáo của một số tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ, thời gian gần đây đã phát hiện một số trường hợp ATM vẫn bị kẻ gian lắp đặt thiết bị sao chép dữ liệu (skimming).

Chính vì vậy, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trang bị ATM thực hiện nghiêm túc quy định hiện hành về việc trang bị đầy đủ thiết bị chống sao chép, trộm cắp thông tin thẻ cho hệ thống ATM của mình; thực hiện nâng cấp các thiết bị chống sao chép, trộm cắp thông tin thẻ, đảm bảo kiểm soát hiệu quả việc lắp đặt thiết bị sao chép dữ liệu tại ATM của tội phạm.

Đồng thời, các đơn vị phân công nhân viên thường xuyên kiểm tra ATM (theo các khung giờ khác nhau) để kịp thời phát hiện các thiết bị lạ dùng để lấy cắp thông tin được gắn vào ATM cũng như tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Tiểu ban quản lý rủi ro Hiệp hội Ngân hàng VN.