Google Chrome được vá lỗi zero-day trong phiên bản mới

Theo PCWorld/GSM

26/02/2020 14:11:59

Google vừa phát hành bản cập nhật cho trình duyệt Chrome, tập trung vá 3 lỗi bảo mật đang tồn tại, trong đó có lỗ hổng zero-day đang bị khai thác.

Lỗ hổng theo mã định danh CVE-2020-6418, được phát hiện bởi Clement Lecigne vào ngày 18/2, bởi một thành viên của Google's Threat Analysis Group (Nhóm chuyên phân tích các mối đe dọa).

Lỗ hổng không được công bố cụ thể, nhưng đã được vá trong phiên bản Chrome 80.0.3987.122 cho người dùng trên Windows, Mac và Linux. Tuy nhiên trình duyệt trên các thiết bị di động vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc cung cấp bản cập nhật vá các lỗi bảo mật nói trên.

Google đã vá lỗ hổng zero-day đầu tiên của Chrome vào tháng 3/2019. Người dùng nên kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất cho trình duyệt Chrome của mình.